در صورتیکه یک استفاده کننده از شبکه  بصورت مغرضانه سعی در پائین آوردن سرعت شبکه و ایجاد سر ریزی در شبکه مینماید و مدیر شبکه قادر به کنترل پهنای باند نمی باشد ، توصیه میکنم ار نرم افزار کنترل پهنای باند در شبکه استفاده کنید تا بشکل کامل مشکل خود را حل کنید . با استفاده از این نرم افزار میتوانید به مقدار دلخواه از پهنای باند را به کاربران تخصیص دهید .

Bandwidth Management

Download version 0.31 beta now

Crack: www.astalavista.us