سان میکروسیستمز سولاریز , سیستم عامل خود را به صورت کد باز (Open Source) ارائه می دهد تا بتواند با رقیب کد بازش لینوکس و سیستم عامل شرکت مایکروسافت ویندوز رقابت کند.اپن سولاریز بر پایه ده میلیون خط کد استوار است و سان اعلام کرده برای اینکه برنامه های اجرایی بتوانند از آن استفاده کنند آن را گسترش خواهد داد.سان قول داده که سولاریز را تا ابتدای سال آینده به صورت کد باز ارائه کند. و در این مدت نیز ابزار لازم برای اپن سورس را توضیع خواهد کرد.جزئیات این طرح در سایت http://www.opensolaris.org آمده.لینک منبع, ,