<:P:>

امروز مهلت‌ نام‌ نویسی‌ در نخستین‌ جشنواره‌ دانشجویان‌ وبلاگ‌ نویس‌ ایران‌ به‌ پایان‌ میرسد. این‌ جشنواره‌ با شعار ‌وبلاگ‌ زبان‌ سوم‌ ‌ با همت‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ بوعلی‌ سینای‌ همدان‌ و با پشتیبانی‌ اجرایی‌ وزارت‌علوم‌ تحقیقات‌ و فناوری‌ هفته‌ دوم‌ اردیبهشت‌ امسال‌ برگزارمیشود. دراین‌ جشنواره‌وبلاگهای‌ دانشجویی‌ در سه‌ رده‌وبلاگهای‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ ادبی‌ فرهنگی‌ و علمی‌ اموزشی‌ با یکدیگر رقابت‌ می‌ کنند. شرکت‌ در این‌ جشنواره‌ برای‌ همه‌ دانشجویان‌ و فارغ‌ التحصیلانی‌ که‌ بیش‌ از ‌2‌ سال‌ از پایان‌ مدت‌ تحصیلات‌ آنهانگذشته‌ باشد آزاد است‌ واین‌افراد می‌توانند همه‌ مراحل‌ نام‌ نویسی‌ و شرکت‌ در جشنواره‌ را ازطریق‌ پایگاه‌ اینترنتی‌ به‌ نشانی‌ دبلیو دبلیو دبلیو دات‌ بلاگ‌ گرست‌ دات‌ ای‌ ار انجام‌ دهند.