<:P:>یاهو مسنجر یکی دیگر از ابزارهای شیطانی،شیطان بزرگ آمریکا در مسیر هدف بزرگ خود، منحرف کردن جوانان بخصوص جوانان ایرانیست!
این وسیله ابزاری نیست جز برای گسترش  بی ایمانی بر روی زمین که خود را پشت نقاب مقدس یا هو مخفی نموده است.
در اولین قدم برای دستیابی به این ابزار کثیف ما شاهد تبلیغات وسیع در زمینه گسترش فرهنگ خدا نا پسندانه و زشت غیبت هستیم:

خواهرم حجاب چیزی جز متانت نیست!

<:P:>

این تنها شروعی از این راه جهنمیست.این شروع در برابر خانه های این ابزار،(اتاق های چت) چیزی نیست.هر گفته ای بدون در نظر گرفتن محرمیت در پنجره های جهنمی این ابزار تبادل می شود و حتا برای یاری در این امر شیطانی ابتکار هایی هم به کار رفته است،ابتکار هایی که جوانان بی مغز ما هیچگاه به درون فاسد آن ها پی نمی برند!

ببینید!!! بی دینی:

ترویج اعتیاد و فرهنگ غرب:
و سرانجام یکی از بی شرمانه ترین این صورتک های شیطانی که بر گرفته از کارتون فاسد غربی پینو کیو است:
نه اینکه دراز شدن این دماغ تنها مبلغ آن کارتون غربی باشد،دراز شدن این دماغ استعاره کثیفیست از بی شرمی.
بیایید بجای استفاده از نمونه ای غربی و آمریکایی از تولیدات داخلی استفاده کنیم تا ضمن جلوگیری از گشترش فحشا و بی دینی به سازندگی کشور عزیزمان نیز کمک نمائیم.نمونه های داخلی نه تنها قابل رقابت با انوان خارجی هستند بلکه از آن ها پیشی نیز میگیرند.

:: ممنون از علی پارسا