<:P:>یه دختر پشیمون !: سلام . میشه از دست اندرکارانی که احتمالا باهاشون دوستید از طرف ما خواهش کنید برای یه روز اورکات رو باز کنن من یه چادر بکشم رو این روسری که سرم بود؟

پاسخ: به قول اینترنتی ها lol 
ــ از قسمت سئوال و پاسخ سایت ابطحی  (۱۲ بهمن ۱۳۸۳ - ۲:۲۴)