ساعاتی قبل، مایکروسافت نسخه بتای دسکتاپ سرچ خود را در اختیار عموم قرار داد. یاهو نیز اعلام کرده است پس از خرید x1 تا ژانویه دسکتاپ سرچ خود را بیرون خواهد داد. گوگل حدود دو ماه پیش این کاررا کرده است. اما متخصصین معتقدند Copernic بهترین دسکتاپ سرچ موجود است. (از صبحانه)