http://www.wsabstract.com
این سایت حاوی جاوا اسكریپت های مجانی و آموزش و ... است .

http://www.java-script.com
یك مخزن عالی با مقادیر زیادی اسكریپت و مثالهای فراوان برای یادگیری جاوا اسكریپت .

http://www.hotscripts.com
سایت محبوبی كه فایل های اطلاعاتی جاوا اسكریپت را به صورت مثال طبقه بندی كرده است.

http://www.webteacher.com/java-script/index.html
یك آموزشگاه خصوصی جاوا اسكریپت به صورت گام به گام برای مبتدیان.

http://www.java-scripts.com
منابع عظیمی از اسكریپت كه به صورت تمیز تقسیم بندی شده است.

http://java-script.internet.com
این سایت مخزن بسیار عالی با هزاران مثال جاوا اسكریپت برای سایت شماست.

http://www.pageresource.com
اصول را فرا گرفته و سایت خود را بسازید.

http://java-script.about.com
بخش آموزشی بزرگی كه با جاوا اسكریپت سر و كار دارد.

http://www.webdeveloper.co
دایركتوری بسیار عالی وب با بیش از 1200 منبع لیست شده.

http://www.programmingtutorials.com
این سایت حاوی لیست بزرگی از لینكهای شامل زیر می باشد :

HTML, java-script ,CGI
نوشته شده توسط: Behamta3@yahoo.com
منبع: iritn.com

<:P:>