<:P:>اگر شما هم یکی از کاربران ویندوز ۲۰۰۰ یا ایکس پی باشید حتما با مشکلات متعددی در ویرایش و درج متون فارسی مواجه شده اید.
 
با جایگزین كردن این فایل در پوشه system32 از فولدر اصلی ویندوز اكس پی یا ۲۰۰۰ می توانید یك صفحه كلید فارسی اصلاح شده روی كامپیوتر خود داشته باشید.